Trang bị kĩ năng nghe một cách hiệu quả
Học viên được trang bị phương pháp nghe hiệu quả giúp cải thiện trình độ nghe rõ rệt sau một thời gian ngắn luyện tập chăm chỉ.